Thursday, April 24, 2014
Text Size

Articles

Unit Pemetaan

Ketua Unit I : Encik Aminruddin Bin Rashid, Penolong Juruuukur, J36

Ketua Unit II    : Encik Salleh Bin Shaharuddin, Penolong Juruuukur, J36
                   
 

Deskripsi Tugas

Objektif

  • Meminda, menyemak dan menyunting bahan-bahan asas pemetaan Siri T738, T931, Ulangkaji Siri T735, pemetaan baru siri MY711T, MY511T dan pelan persempadanan bersesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan.

 Fungsi

  • Menyemak Data Kerja-kerja Pemetaan Topografi dan Bandar.
  • Kaedah pemetaan topografi secara Computer Assisted Topographic Mapping System(CATMAPS).
  • Sebagai Pangkalan Data-Data Topografi.
  • Mengulangkaji Peta Topografi dan Bandar .
  • Membuat Kajian Projek Pemetaan .
  • Laporan Kemajuan .
  • Urusetia Mesyuarat Kemajuan Kerja-Kerja Pemetaan.
  • Penggambaran Udara .